top of page

. aldTU . a l'alçada dels teus ulls .
territori · memòria · performativitat

aldTU, és un espai expositiu i de curadoria i, un estudi de projectes artístics.

aldTU (aldetu), és l’acrònim d’a l’alçada dels teus ulls. Una part molt rellevant del títol del projecte artístic personal, Performance (a l’alçada dels teus ulls/a l’alçada dels teus peus) Film, exposat a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, l’any 2018.

Com espai expositiu i de curadoria aldTU, és un espai multidisciplinari, on tenen cabuda tots els referents i disciplines de les arts visuals.

aldTU, vol posar en joc a través d’aquestes disciplines tres conceptes prototípics, molt lligats a la trajectòria com artista visual i curador, com són, el territori, la memòria i la performativitat, tots ells estretament relacionats:

El territori, desenvolupat a través de l’espai i la temporalitat. Des dels àmbits sonors i musicals, al paisatge, el lloc, el camp, a la noció de llindar, de marge. Així mateix, com a medi i mitjà, d’un temps topològic hipertextual (internet).

La memòria, com a pràctica cultural i d’acció comunicativa del pensament, la paraula, la llengua, els llenguatges.

La performativitat, com a extensió de l’individu i la comunitat, el seu cos i, el rol que desplega en cada símptoma.

Com estudi de projectes artístics —i relacionat amb l’espai expositiu i de curadoria—, aldTU, és també la seu on configurar projectes artístics personals.

És en aquesta simbiosi singular, que aldTU, vol esdevenir un espai i agent articulador de referència al territori.

Amb el suport de

DIPTA_H_bn_p1.jpg

El projecte «A l’alçada dels teus ulls» [. aldTU . ] Territori, memòria i performativitat, ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona per autònoms i microempreses per producció i acció cultural.

CONTACTE
bottom of page