Performativitat

L'INDIVIDU I LA COMUNITAT

Pensament crític · Cos · Acció i performativitat · Rol