top of page

Memòria

LA PRÀCTICA CULTURAL I L'ACCIÓ COMUNICATIVA

Paraula / text / poesia  [Veu].
Llengua / Aforismes / Haikus.
Llenguatges / Disseny / Grafisme / Tipografia / Cinematogràfic  [Film]
HTML / CSS / JavaScript / Icones

bottom of page