top of page

. aldTU . a l'alçada dels teus ulls .
territori · memòria · performativitat

aldTU, és un espai expositiu i de curadoria i, un estudi de projectes artístics.

aldTU (aldetu), és l’acrònim a l’alçada dels teus ulls. Una part molt rellevant del títol del projecte artístic personal, Performance (a l’alçada dels teus ulls/a l’alçada dels teus peus) Film, exposat a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, l’any 2018.

Com espai expositiu i de curadoria aldTU, és un espai multidisciplinari, on tenen cabuda tots els referents i disciplines de les arts visuals.

aldTU, vol posar en joc a través d’aquestes disciplines tres conceptes prototípics, molt lligats a la trajectòria com artista visual i curador, com són, el territori, la memòria i la performativitat, tots ells estretament relacionats:

· Territori, desenvolupat a través de l’espai i la temporalitat. Des dels àmbits sonors i musicals, al paisatge, el lloc, el camp, a la noció de llindar, de marge. Així mateix, com a medi i mitjà, d’un temps topològic hipertextual (internet).

· Memòria, com a pràctica cultural i d’acció comunicativa del pensament, la paraula, la llengua, els llenguatges.

· Performativitat, com a extensió de l’individu i la comunitat, el seu cos i, el rol que desplega en cada símptoma.

Com estudi de projectes artístics —i relacionat amb l’espai expositiu i de curadoria—, aldTU, és també la seu on configurar projectes artístics personals.

És en aquesta simbiosi singular, que aldTU, vol esdevenir un espai i agent articulador de referència al territori.

Amb el suport de

DIPTA_H_bn_p1.jpg

El projecte «A l’alçada dels teus ulls» [. aldTU . ] Territori, memòria i performativitat, ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona per autònoms i microempreses per producció i acció cultural.

bottom of page